ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 24. יוני 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:02
עלות השחר (עלות השחר):
04:44
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:36
זריחה (הנץ החמה):
09:07
סוף זמן קריאת שמע:
10:19
סוף זמן תפילת שחרית:
12:43
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:20
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
71:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הפרלמנט הספרדי אישר חוק שאיפשר ליהודים לקיים מצוות בספרד ולמעשה ביטל את האינקוויזיציה והחוקים שאסרו על שמירת מצוות בספרד. החוק בוטל רק בשנת 1967, למרות שלמעשה הרשויות לא אכפו אותו עשרות שנים קודם לכןץ