ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ט״ו. סיון ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:35
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:18
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:28
הדלקת נרות:
19:50
שקיעת החמה (שקיעה):
20:19
לילה (צאת הכוכבים):
00:42
חצות הלילה (הלילה):
71:56 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

יהודה, הבן הרביעי של יעקב ולאה, נולד בחרן בטו בסיון בשנת ב'קצו לבריאת העולם. הוא נפטר באותו תאריך 119 שנה לאחר-מכן במצרים.

יהודה היה פעיל הן במכירת יוסף והן בניסיון לשחרר אותו במצרים. נולדו לו חמישה בנים: ער ואונן שמתו ללא ילדים, שילה, והתאומים פרץ וזרח. יחדיו הם הרכיבו את שבט יהודה שהפך לשבט חשוב ביותר בעם ישראל ממנו באו מלכי ישראל.

זמן קצר לאחר חצות הלילה, הגיעו סוכני ג.פ.או. למעונו של הרבי השישי מליובאוויטש, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, ואסרו אותו ב"עוון" הפצת יהדות במחתרת ברחבי ברית המועצות. הוא נלקח לבית הכלא "שפלרקה" שבלנינגרד שם נגזר עליו גזר דין מוות. רק לאחר מאמצים רבים הומתק גזר הדין לעונש גלות, ולאחר-מכן בוטל לגמרי.