ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 2. יוני 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:03
עלות השחר (עלות השחר):
04:44
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:35
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:18
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:43
שקיעת החמה (שקיעה):
20:11
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
71:19 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 41
היסטוריה יהודית

במהלך מסע הצלב הראשון, בישוף העיר קלן הורה לסגור את שערי העיר ובכך מנע את הריגתם של יהודי העיר בידי הצלבנים צמאי הדם.

1200 יהודים נרצחו על-ידי המון מוסלמי ונוצרי שתקפו את הרובע היהודי בטולדו שבספרד, ביום זה בשנת 1355.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "אחד וארבעים יום שהם חמישה שבועות ושישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "יסוד שביסוד".