ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי י״ג. סיון ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:35
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:18
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:50
שקיעת החמה (שקיעה):
20:19
לילה (צאת הכוכבים):
00:42
חצות הלילה (הלילה):
71:56 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

"ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם... ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר... ויכסהו הענין ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן".

למחרת מתן תורה, קרא האלוקים למשה לעלות על הר סיני, לאחר שהענן 'טיהר' אותו במשך שישה ימים, הוא בא בתוך הענן ושהה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. הדבר קרה ביום י"ג בסיון.

לאחר מלחמת העצמאות, קהילות יהודיות רבות במדינות ערב הותקפו על-ידי שכניהם. בקהיר שבמצרים התגוררו 5.000 יהודים, ואף הם היו נתונים להתקפות חוזרות ונשנות מצד שכניהם. בי"ג בסיון התפוצצה פצצה ברובע היהודי בקהיר, 22 יהודים נרצחו בפיגוע זה וכ-40 נפצעו. יהודים רבים החליטו להגר מקהיר לאחר התקפה זו. כיום כמעט ולא מתגוררים יהודים בקהיר.