ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי י״ב. סיון ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:35
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:18
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:54
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:50
שקיעת החמה (שקיעה):
20:18
לילה (צאת הכוכבים):
00:42
חצות הלילה (הלילה):
71:55 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו בני ישראל מביאים קורבנות בבית המקדש במהלך שלושת הרגלים. מכיוון שחג השבועות ארך יום אחד בלבד (בארץ), ניתנו ימים נוספים כ"ימי תשלומין" עבור אלו שלא יכלו להביא את הקורבנות במועד. ימי התשלומין נמשכו עד לי"ב בסיוון, ובימינו לא אומרים את קטעי ה'תחנון' בתפילה עד לי"ב בסיון.