ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 17. יוני 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:18
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:54
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:49
שקיעת החמה (שקיעה):
20:18
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
71:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב יצחק יעקב ווייס, שהתפרסם בשם ה"מנחת יצחק" על שם סידרת ספרים שחיבר, היה אב בית הדין בגרוסוורדיין רומניה לפני מלחמת העולם השניה. לאחר השואה הוא התמסר למציאת היתרים לעגונות להינשא לאחר שבעליהם נעלמו במלחמה.

הוא חיבר סידרת ספרים בשם "מנחת יצחק" המכילים שאלות ותשובות שהתעוררו בשל התפתחות הטכנולוגיה, וכן אתיקה רפואית-יהודית. הוא התמנה לראש בית הדין של "העדה החרדית", ונפטר בשנת 1989.

הוריו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, רבי לוי יצחק שניאורסאהן והרבנית חנה ינובסקי, נישאו ביום זה. בנם הבכור, נולד שנתיים לאחר-מכן בי"א בניסן תרס"ב.