ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת ט. סיון ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:42
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:54
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:23
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:49
שקיעת החמה (שקיעה):
20:31
צאת השבת:
00:41
חצות הלילה (הלילה):
71:53 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב יעקב חיים סופר, המפורסם בשם "כף החיים" בשל החיבור ההלכתי שחיבר, נולד בבגדד בשנת 1870. הוא למד בצעירותו אצל גדולי יהדות ספרד כ"בן איש חי" ועוד. הוא היגר לארץ ישראל והתיישב בירושלים, שם התפרסם כמקובל וכסמכות הלכתית קובעת. הוא חיבר ספר בן שמונה כרכים העוסק בהלכות ומנהגים מנקודת מבט קבלית. הוא נפטר בט' בסיון בירושלים ונטמן בהר הזיתים.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הראשון. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת - שהיא השבת הראשונה לאחר חג השבועות - אנו קוראים את הפרק הראשון מפרקי אבות.