ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ח. סיון ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:42
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:23
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:26
הדלקת נרות:
19:48
שקיעת החמה (שקיעה):
20:17
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
71:51 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבינו יעקב בן מאיר תם, המכונה "רבינו תם", היה אחד מנכדיו המפורסמים של רש"י, הפרשן המקראי המפורסם. במהלך מסע הצלב השני, ביום השני של חג השבועות, הצלבנים נכנסו לעירו ורצחו יהודים רבים. בין היתר הם פרצו לביתו של רבינו תם, בזזו את רכושו ופצעו אותו. ביום למחרת רבינו תם יצא מעירו ונמלט. שנתיים לאחר-מכן הוא סיים את החיבור המפורסם על מנהגים ואתיקה יהודית "ספר הישר".