הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 14 יוני 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:23
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:48
שקיעת החמה (שקיעה):
20:17
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
71:51 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בעקבות לשון הרע שסיפרה על אחיה, משה רבינו, ננגעה מרים בצרעת והוסגרה מחוץ למחנה במשך שבעה ימים. פרטי הדברים מסופרים בחומש במדבר, פרק יב.