ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 13. יוני 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:42
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:23
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:48
שקיעת החמה (שקיעה):
20:17
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
71:50 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

אברהם בן אברהם, גר הצדק המפורסם מוילנא, נולד כולנטין פוטוצקי, בן הגראף פוטוצקי, אחד מן האצילים העשירים בפולין. כשגילה את היהדות החליט להתגייר - מעשה שהעונש עליו היה מוות. הוא בחר לאמסטרדם שם התגייר בחשאי, וקיבל את השם "אברהם בן אברהם". שנים לאחר-מכן הוא שב לעיר מולדתו, ולאחר-מכן התגלה, עונה וכשסירב ליטוש את דת ישראל נשרף למוות ביום השני של חג השבועות.

הלכות ומנהגים

היום לאחר חג השבועות מכונה "אסרו חג". מיום זה ועד לי"ב בסיון לא אומרים בתפילה את קטעי ה'תחנון'.