ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי ו. סיון ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:42
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:40
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:48
שקיעת החמה (שקיעה):
20:30
יציאת החג:
00:40
חצות הלילה (הלילה):
71:48 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
חג השבועות
היסטוריה יהודית

ביום ו בסיון בשנת 2448 לבריאת העולם, התגלה האלוקים לעם ישראל על הר סיני. במעמד הר סיני נכחו כל היהודים - גם הנשמות שבדורות לאחר מכן - ואלוקים אמר את עשרת הדיברות: שתי הראשונות ישירות לבני ישראל, ואילו שמונה האחרות דרך משה רבינו. לאחר ההתגלות, עלה משה להר סיני למשך ארבעים יום, שם קיבל את התורה מהאלוקים.

במתן תורה ביטל אלוקים את ההפרדה ששררה מן היום השני של בריאת העולם, שהפרידה בין הרוחני והגשמי. כאשר האלוקים התגלה על הר סיני הוא הכריז כי "עליונים יוכלו לרדת למטה, ואילו התחתונים יכלו לרדת למעלה". בכך הוא העניק לבני ישראל את הכוח להביא אלוקות ורוחניות אל העולם באמצעות קיום המצוות.

דוד, צאצא ליהודה בן יעקב וכן צאצא של רות, גיורת מואביה, נמשח על-ידי שמואל הנביא למלך בשנת 878 לפנה"ס. כל מלכי ישראל הלגיטימיים היו צאצאיו, ובכל יום בתפילת השחר אנו מבקשים "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח".

דוד נלחם מלחמות רבות, ובין היתר כבש את ירושלים ורכש את הר הבית מבעליה היבוסיים. הוא עמד בראש הסנהדרין והיה אחד מהסמכויות ההלכתיות הקובעות בימיו, וכן היה ממחברי ספר התהילים.

דוד נפטר בו בסיון בגיל 70.

ביום השישי של חודש סיון הותקפה הקהילה היהודית בקלן שבגרמניה על-ידי נוסעי מסע הצלב הראשון. כשהציבו בפניהם את האפשרות להתנצר ובכך להציל את חייהם, הם סירבו ומסרו את נפשם על קידוש השם. מאורעות אלו שבו על עצמם בקהילות אותם התקיפו הצלבנים במהלך אותו מסע צלב ידוע לשימצה.

רבי ישראל המכונה "הבעל שם טוב", ובקצרה "הבעש"ט", היה צדיק נסתר במשך שנים עד שהתגלה בשנת 1734. למרות שלא הוסיף דברים חדשים ליהדות, הוא שב והדגיש רעיונות שונים שנשכחו במשך הגלות הקשה כמו אהבת הבורא לכל יהודי, החשיבות בקיום כל מצווה והשגחתו האלוקית של הבורא על כל נברא. רבים הפכו לחסידיו והתנועה שהקים התפרסמה כ"תנועת החסידות". לאחר שנפטר בו בסיון, מילא את מקומו רבי דובער ממעזריטש, "המגיד ממעזריטש".

הלכות ומנהגים

במהלך קריאת התורה ביום הראשון של חג השבועות, קוראים בפרשת יתרו על מעמד מתן תורה בהר סיני בו אמר האלוקים את עשרת הדיברות.

הרבי מליובאוויטש זי"ע עורר להביא בחג השבועות את כל הילדים - אפילו תינוקות - לבית הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות. הדבר מבוסס על סיפור המדרש שכאשר בורא העולם נתן את התורה לעם ישראל, הוא ביקש ערבים שיבטיחו כי היהודים אכן יקיימו אותה. רק כאשר הציעו היהודים את הילדים כערבים הסכים האלוקים ונתן את התורה.

בקהילות שונות נהוג לקרוא בחג השבועות אמ מגילת רות, בשל העובדה שדוד המלך - שנפטר ביום זה - היה מצאצאי רות המואביה.

נהוג לאכול בחג השבועות מאכלי חלב. מכיוון שיש לאכול גם בשר בשל שמחת החג, יש לוודא להמתין שעה אחת לאחר סיום הסעודה החלבית לפני אכילת בשר.

לאחר קריאת התורה בבית-הכנסת, מזכירים את נשמות הורים שהלכו לעולמם בתפילת "יזכור".