ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 11. יוני 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:42
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:40
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:52
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:47
שקיעת החמה (שקיעה):
20:16
לילה (צאת הכוכבים):
00:40
חצות הלילה (הלילה):
71:44 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בעקבות לשון הרע שסיפרה על אחיה, משה רבינו, ננגעה מרים בצרעת והוסגרה מחוץ למחנה במשך שבעה ימים. פרטי הדברים מסופרים בחומש במדבר, פרק יב.