ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 11. יוני 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:42
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:40
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:52
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:47
שקיעת החמה (שקיעה):
20:29
צאת השבת:
00:40
חצות הלילה (הלילה):
71:45 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו בני ישראל מביאים קורבנות בבית המקדש במהלך שלושת הרגלים. מכיוון שחג השבועות ארך יום אחד בלבד (בארץ), ניתנו ימים נוספים כ"ימי תשלומין" עבור אלו שלא יכלו להביא את הקורבנות במועד. ימי התשלומין נמשכו עד לי"ב בסיוון, ובימינו לא אומרים את קטעי ה'תחנון' בתפילה עד לי"ב בסיון.

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הראשון. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת - שהיא השבת הראשונה לאחר חג השבועות - אנו קוראים את הפרק הראשון מפרקי אבות.