ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 1. יוני 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:04
עלות השחר (עלות השחר):
04:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:35
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:18
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:42
שקיעת החמה (שקיעה):
20:11
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
71:14 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):