ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 9. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:22
עלות השחר (עלות השחר):
04:59
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:48
זריחה (הנץ החמה):
09:10
סוף זמן קריאת שמע:
10:19
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:39
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:06
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:27
שקיעת החמה (שקיעה):
19:54
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
68:57 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ראש חודש
שישה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 17
היסטוריה יהודית

חמישים שנה לאחר חורבן בית המקדש הראשון, החלו זרובבל ויהושע הכהן הגדול לבנות את בית-המקדש השני, לאחר שקיבלו רשות מהמלך כורש.

למעשה, החלו להקריב קורבנות במקום בו עמד בית המקדש הראשון כמה חודשים קודם לכן. אך רק לאחר תחילת הבניה בא' באייר החלו הלוויים לשיר ולזמר בעת הקרבת הקורבנות.

הבנייה הופסקה לאחר שהלשנה מצד השומרונים למלך כורש גרמה לו לפקפק בטוהר כוונות היהודים. רק 21 שנה לאחר-מכן, בימי המלך דריווש, קיבלו היהודים רשות לשוב ולבנות את בית המקדש.

רבי מנחם מענדל מהורודוק, שהתפרסם גם בשמו רבי מנחם מענדל מויטבסק, היה אחד מגדולי התלמידים של רבי דובער, המגיד ממעזריטש. לאחר שהמגיד נפטר בשנת 1772, התייחסו אליו התלמידים הנותרים כאל מנהיג הקהילה החסידית ברוסיה. בשנת 1777 יצא רבי מענדל בראשות קבוצה שמנתה 300 חסידים להתיישב בארץ הקודש. הוא נפטר בב' באייר ונקבר בעיר טבריה.

הלכות ומנהגים

היום הוא היום השני של ראש חודש אייר .

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שבעה עשר יום שהם שני שבועות ושלושה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "תפארת שבתפארת".