ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 6. מאי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:26
עלות השחר (עלות השחר):
05:03
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:51
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:20
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:25
שקיעת החמה (שקיעה):
20:04
צאת השבת:
00:37
חצות הלילה (הלילה):
68:27 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 31
היסטוריה יהודית

מלאי המצה שהיהודים הוציאו עמם ממצרים אזל בי"ד באייר, שלושים יום לאחר יציאת מצרים. בני ישראל התלוננו למשה שאין להם מה לאכול, ואלוקים אמר שהוא יוריד "לחם מן השמים" - ה'מן', כדי לזון אותם.

כמה חודשים לפני מותה, גירשה יקטרינה קיסרית רוסיה את כל היהודים מאוקראינה.

רוסטוב שעל נהר הדון שברוסיה, הייתה עיר ואם בישראל ולה 14 בתי כנסיות ומוסדות קהילתיים רבים. בעידוד המימשל המקומי, פרצו פוגרומים בעיר בט"ו באייר בשנת 1883.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הרביעי. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "אחד ושלושים יום שהם ארבעה שבועות ושלושה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "תפארת שבהוד".