ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 5. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:26
עלות השחר (עלות השחר):
05:03
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:51
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:20
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:25
שקיעת החמה (שקיעה):
19:51
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
68:25 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שנים עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 13
היסטוריה יהודית

בקיץ 1942 הוגלו 300,00 יהודים מוורשה לטרבלינקה. כאשר החלו להגיע דיווחים על ההרג ההמוני המתבצע במחנות ההשמדה, החלה להתקבץ קבוצה שהניפה את נס המרד, והשלב האחרון של המרד החל בכ"ז בניסן.

לזכר זה קבעה ממשלת ישראל את יום כ"ז בניסן כיום הזיכרון לשואה ולגבורה. אך בשל העובדה שאסור להתאבל בחודש ניסן, קבעה הרבנות הראשית וקהילות יהודיות רבות ברחבי העולם את יום עשרה בטבת כ"יום הקדיש הכללי" במהלכו אומרים קדיש לזכר קורבנות השואה שתאריך פטירתם לא נודע.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שלושה עשר יום שהם שבוע אחד וששה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "יסוד שבגבורה".