ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 4. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:27
עלות השחר (עלות השחר):
05:04
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:52
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:21
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:37
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:24
שקיעת החמה (שקיעה):
20:03
צאת השבת:
00:37
חצות הלילה (הלילה):
68:17 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
אחד עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 12
היסטוריה יהודית

יהושע בן נון, שהנהיג את עם ישראל לאחר פטירת משה והכניס אותם לארץ הקודש, נפטר ביום זה בגיל 110. הוא נקבר בתמנת סרח אשר בהר אפרים.

הלכות ומנהגים

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש אייר בימי רביעי וחמישי בשבוע הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הראשון. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שנים עשר יום שהם שבוע אחד וחמישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "הוד שבגבורה".