ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי י. סיון ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:05
עלות השחר (עלות השחר):
04:46
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:36
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:48
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:41
שקיעת החמה (שקיעה):
20:09
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
71:03 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):