ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני ט. סיון ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:05
עלות השחר (עלות השחר):
04:46
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:36
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:47
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:40
שקיעת החמה (שקיעה):
20:08
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
70:58 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב יעקב חיים סופר, המפורסם בשם "כף החיים" בשל החיבור ההלכתי שחיבר, נולד בבגדד בשנת 1870. הוא למד בצעירותו אצל גדולי יהדות ספרד כ"בן איש חי" ועוד. הוא היגר לארץ ישראל והתיישב בירושלים, שם התפרסם כמקובל וכסמכות הלכתית קובעת. הוא חיבר ספר בן שמונה כרכים העוסק בהלכות ומנהגים מנקודת מבט קבלית. הוא נפטר בט' בסיון בירושלים ונטמן בהר הזיתים.