ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת י״ח. סיון ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:05
עלות השחר (עלות השחר):
04:46
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:36
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:47
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:41
שקיעת החמה (שקיעה):
20:22
צאת השבת:
00:38
חצות הלילה (הלילה):
71:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הפרלמנט הספרדי אישר חוק שאיפשר ליהודים לקיים מצוות בספרד ולמעשה ביטל את האינקוויזיציה והחוקים שאסרו על שמירת מצוות בספרד. החוק בוטל רק בשנת 1967, למרות שלמעשה הרשויות לא אכפו אותו עשרות שנים קודם לכןץ

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הראשון. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה. השבת - שהיא השבת השניה לאחר חג השבועות - אנו קוראים את הפרק השני מפרקי אבות.