ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת כ״ז. אייר ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:06
עלות השחר (עלות השחר):
04:46
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:37
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:47
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:16
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:40
שקיעת החמה (שקיעה):
20:21
צאת השבת:
00:38
חצות הלילה (הלילה):
70:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שנים וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 43
הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק החמישי. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "שלושה וארבעים יום שהם שישה שבועות ויום אחד לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "חסד שבמלכות".