ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 25. מאי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:08
עלות השחר (עלות השחר):
04:48
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:38
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:14
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:16
הדלקת נרות:
19:38
שקיעת החמה (שקיעה):
20:06
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
תשעה וארבעים יום לעומר
היסטוריה יהודית

ביום זה כרת משה רבינו עם בני ישראל ברית למרגלות הר סיני, במהלכה הם הכריזו "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע".

ביום זה נשרפו על המוקד הרב חיים ויהושע רייצס בלבוב שבפולין, באשמה כי שיכנעו יהודי שהתנצר לשוב לדת אבותיו.

הלכות ומנהגים

התלמוד מספר כי כאשר האלוקים בא לתת את התורה לעם ישראל בשעות הבוקר המוקדמות של ו בסיון, היה עליו להעיר את בני ישראל הישנים (בתורת החסידות מבואר כי הם עשו זאת על-מנת להגיע לדרגות גבוהות יותר, אותם ניתן להשיג רק על-ידי שינה). כדי לתקן זאת אנו ערים בליל חג השבועות, ואומרים "תיקון ליל שבועות" הכולל פסוקים מתחילת וסוף פרשיות התורה, מגילת רות, תרי"ג המצוות וקטעים נבחרים מן הזוהר.

כדי ללמוד עוד על חג השבועות לחצו כאן