ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 24. מאי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:09
עלות השחר (עלות השחר):
04:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:39
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:45
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:37
שקיעת החמה (שקיעה):
20:05
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:32 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שמונה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 49
היסטוריה יהודית

בד' בסיון העלה משה על כתב את 68 הפרקים הראשונים של התורה, מבראשית ועד למתן תורה (בחומש שמות ,פרק יט).

המרד הקוזקי נגד השלטון הפולני באוקראינה, בהנהגתו של בוגדן חמילנצקי ימ"ש, החל בד' בסיוון. במצעד הדמים שלהם ברחבי אוקראינה ומדינות נוספות, הם רצחו בין 100 אלף ו-300 אלף יהודים. שלוש מאות קהילות יהודיות הושמדו בפוגרומים.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה נקיים מצווה זו בפעם האחרונה השנה, ונספור "תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "מלכות שבמלכות".