ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי ג. סיון ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:09
עלות השחר (עלות השחר):
04:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:39
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:45
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:36
שקיעת החמה (שקיעה):
20:04
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:26 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שבעה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 48
היסטוריה יהודית

בג' בסיון ציווה האלוקים למשה להזהיר את העם שלא יתקרבו להר סיני, כהכנה למתן תורה שיתרחש שלושה ימים לאחר מכן. יום זה פתח את שלושת ימי ה"הגבלה".

תוך שהוא מתקדם לעבר כיבוש ירושלים, כבש המלך הרומאי טיטוס את העיר יריחו והרג את כל יושביה.

הלכות ומנהגים

יום זה פותח את תקופת ההכנה בת שלושה ימים לפני מתן תורה, וימים אלו מכונים "שלושת ימי הגבלה". ישנם קהילות המפסיקות ביום זה את מנהגי האבל של ספירת העומר.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה נספור "שמונה וארבעים יום שהם שישה שבועות ושישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "יסוד שבמלכות".