ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 22. מאי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:10
עלות השחר (עלות השחר):
04:50
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:40
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:12
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:36
שקיעת החמה (שקיעה):
20:04
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:20 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שישה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 47
היסטוריה יהודית

יום ב' בסיון מכונה "היום המיוחס". היה זה היום בו אלוקים אמר למשה לעלות להר סיני בפעם הראשונה, כדי לומר לעם ישראל: והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

ביום זה במהלך מלחמת ששת הימים כבשה ישראל את רמת הגולן, ממנה היו הסורים מפציצים את ההתיישבות היהודית למרגלות הגולן. לאחר שעות של לחימה עיקשת מול התנאים הקשים בשטח, נפרצה ההגנה הסורית ורמת הגולן נכבשה.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים שבעה וארבעים יום שהם שישה שבועות וחמישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "הוד שבמלכות".