ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון א. סיון ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:11
עלות השחר (עלות השחר):
04:50
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:40
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:12
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:35
שקיעת החמה (שקיעה):
20:03
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:14 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ראש חודש
חמישה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 46
היסטוריה יהודית

150 יום לאחר שהגשם פסק לרדת במבול, המילים שכיסו את פני הארץ נרגעו והחלו לסגת אמה בכל יום.

בראש חודש בסיוון, שישה שבועות לאחר שיצאו ממצרים, הגיעו בני-ישראל להר סיני הנמצא במדבר סיני וחנו למרגלות ההר, "כאיש אחד בלב אחד".

לאחר שבוע במהלכו יהודים התבצרו בטירה מקומית בוורמס, גרמניה, נוסעי הצלב רצחו אותם במהלך תפילת השחר.

הלכות ומנהגים

היום הוא היום הראשון של חודש סיון .

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה נספור "שישה וארבעים יום שהם שישה שבועות וארבעה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "נצח שבמלכות".