קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 21. מאי 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:11
עלות השחר (עלות השחר):
04:50
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:40
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:12
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:35
שקיעת החמה (שקיעה):
20:16
צאת השבת:
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:16 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
חמישה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 36
היסטוריה יהודית

כמעט שנה לאחר מתן תורה, עמוד הענן התרומם מעל אוהל מועד וזה היה הסימן האלוקי לבני-ישראל לצאת ממקום חנייתם ליד הר סיני. במשך 38 השנים הבאות הם נדדו במדבר, עד שנכנסו לארץ המובטחת.

שלוש-עשרה יהודים בעיר טרויש שבצרפת נשרפו על-ידי האינקוויזיציה לאחר עלילת דם בשנת 1288. בין היהודים שנשרפו חיים על קידוש-השם היו עשירי הקהילה.

בגטו קובנה קבעו הנאצים גזר דין מוות לכל הנשים ההרות היהודית שהתגוררו בגטו.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הרביעי. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "שישה ושלושים יום שהם חמישה שבועות ויום אחד לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "חסד שביסוד