ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 19. מאי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:13
עלות השחר (עלות השחר):
04:52
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:41
זריחה (הנץ החמה):
09:07
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:43
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:11
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:12
הדלקת נרות:
19:34
שקיעת החמה (שקיעה):
20:01
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:02 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שלושה וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 44
היסטוריה יהודית

הנביא שמואל, אותו הגדירו חכמינו זכרונם לברכה כשווה ערך למשה ואהרן, נפטר ביום זה. הוא היה האחרון מתקופת ה'שופטים' ששפטו את עם ישראל לפני הכתרת מלך על העם.

בימי הנהגת שמואל העם ביקש ממנו להמליך עליו מלך, והוא המליך את שאול כמלך ישראל הראשון. לאחר ששאול חטא ולא מחה את זכר עמלק כאשר ציווה עליו שמואל בשם האלוקים, הכריז שמואל כי המלכות נלקחה ממנו והועברה לדוד.

לאחר משפט שנערך לו בישראל בו נמצא אשם בפשעים נגד האנושות ובפשעי מלחמה במהלך מלחמת העולם השניה, הוצא אדולף אייכמן להורג בכלא רמלה.

העיר העתיקה והר הבית נכבשו במהלך ששת הימים, והיהודים הורשו - לאחר הפסקה בת עשרות שנים - לבקר בכותל המערבי. יום זה מצויין כ"יום ירושלים".

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה נספור "ארבעה וארבעים יום שהם שישה שבועות ושני ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "גבורה שבמלכות".