ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 17. מאי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:14
עלות השחר (עלות השחר):
04:53
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:42
זריחה (הנץ החמה):
09:07
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:42
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:10
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:32
שקיעת החמה (שקיעה):
20:00
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
69:49 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
אחד וארבעים יום לעומר
הלילה סופרים: 42
היסטוריה יהודית

רבי סעדיה גאון, מחבר הספר "אמונות ודעות", אחד מן הספרים הראשונים שחוברו על פילוסופיה יהודית, נפטר ביום זה. התואר 'גאון' ניתן לחכמי בבל בתקופה שאחרי התלמוד.

רבי משה חיילים לוצאטו, הידוע בראשי התיבות של שמו "הרמח"ל", נולד באיטליה בשנת 1707. הוא החל ללמוד קבלה בגיל צעיר וחיבר ספרים רבים העוסקים בקבלה. הוא עלה לארץ בשנת 1743 והתיישב בעכו, אך בגיל 39 נפטר במגיפה עם כל משפחתו.

Rabbi Moshe Chaim Luzzato (known by the acronym "Ramchal"), philosopher, kabbalist and ethicist, was born in Padua, Italy, in 1707. At a very early age, he began to study Kabbalah under the tutelage of Rabbi Moshe Zacuto, one of the foremost Kabbalists of his generation. While still in his twenties, he authored numerous works of Torah scholarship, including Derech Hashem ("The way of G-d"), a systematic exposition of the fundamentals of Judaism.

In 1735, Luzzatto left his native Italy and, avoiding public life, set up shop as a gem cutter in Amsterdam. His fame nevertheless caught up with him, and in 1740, (at the turn of the Jewish century 5500), he published his most famous work, Mesilat Yesharim ("Path of the Just"). Like many other great men of his age, Luzzatto longed for the Holy Land, and in 1743 he settled in Acco. He was not to enjoy a long stay there, however, and on Iyar 26, 5507 (1747), at the age of 39, he and his entire family died in a plague. According to most traditions, he was buried in Tiberias, next to the tomb of Rabbi Akiva.

רבי יצחק אייזיק אפשטיין, שהיה רב העיר הומל שבבלרוס במשך 58 שנים, היה דמות מרכזית בשלושת הדורות הראשונים של חסידות חב"ד. בצעירותו הוא הפך לחסיד של רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד, ולאחר-מכן היה חסיד ממלאי מקומו, רבי דובער - האדמו"ר האמצעי, ולאחר-מכן רבי מנחם מענדל, ה"צמח צדק". הוא חיבר ספרי חסידות שונים, ביניהם "שתי המאורות" ו"חנה אריאל".

באביב 1947, מדינות ערב דיברו בגלוי על פלישה לארץ ישראל והשמדת כל יושביה, היה לא תהיה. אמצעי התקשורת הבינלאומיים הטילו ספק ביכולת המדינה הקטנה להגן על עצמה, וצפו קורבנות רבים. בכ"ו באייר יצאה ישראל במתקפה נגד אויביה, שנפתחה בהתקפת חיל האוויר על שדות התעופה של מצרים, סוריה ירדן ועיראק. לאחר מלחמה שנמשכה ששה ימים בלבד, בידי ישראל היו שטח כפול מקודם המלחמה, כולל הכותל המערבי והר הבית.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "שנים וארבעים יום שהם שישה שבועות לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "מלכות שביסוד".