ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 17. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:14
עלות השחר (עלות השחר):
04:53
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:42
זריחה (הנץ החמה):
09:07
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:43
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:10
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:11
הדלקת נרות:
19:33
שקיעת החמה (שקיעה):
20:01
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
69:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ארבעה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 25
הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה נספור "חמישה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וארבעה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "נצח שבנצח".