ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי ז. אייר ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:16
עלות השחר (עלות השחר):
04:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:43
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:18
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:42
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:09
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:32
שקיעת החמה (שקיעה):
19:59
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
69:40 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שנים ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 23
היסטוריה יהודית

88 שנה לאחר שנחרבו חומות ירושלים בידי נבוכדנצאר מלך בבל, נחגגה בנייתם מחדש ברוב שמחה.

בז' באייר בשנת 1516 החליטה מועצת העיר ונציה להגביל את מגורי היהודים למקום מוגבל בעיר, אשר לו הוצבו שני שערים לכניסה ויציאה. בשעות הלילה היו שומרים נוצרים מפטרלים במימי העיר לוודא כי היהודים לא מפרים את הצו ולא יוצאים מן הגטו. למרות הגבלות אלו, הקהילה היהודית בנוציה התפתחה ללא מפריע עד שבשנת 1797 פוזר הגטו על-ידי נפוליאון בזמן המהפיכה הצרפתית. מגורי היהודים נקראו 'גטו' ומילה זו השתרשה ברחבי אירופה לתיאור מקום מגורי יהודים.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה אנו סופרים "שלושה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושני ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "גבורה שבנצח".