ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 14. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:16
עלות השחר (עלות השחר):
04:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:44
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:18
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:41
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:08
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:31
שקיעת החמה (שקיעה):
19:58
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
69:33 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
אחד ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 22
היסטוריה יהודית

חודש לאחר ההתנקשות בחיי הצאר אלכסנדר השני, והשמועות שהילכו לפיהם היהודים היו מעורבים בהתנקשות, פרצו פרעות אנטישמיות ברחבי רוסיה בו' באייר. הפוגרומים והפרעות נמשכו 4 שנים, ובמהלכם אלפי בתים יהודיים ובתי כנסיות נחרבו, ויהודים רבים נהרגו.

למעשה, אלכסנדר השלישי האשים את היהודים בפרעות (!!!) וחקק חוקים שהמשיכו להגביל את חופש התנועה של היהודים, כגון איסור להתגורר בעיר בה מתגוררים פחות מ-10.000 תושבים, והגבלת זכויות העיסוק והחינוך שלהם.

חוקים מגבילים אלו גרמו ליהודים רבים להגר מרוסיה, וישנם האומרים ששני מיליון יהודים עזבו את הארץ, חלקם יצאו אל ארצות הברית, שהציעה להם חירות דת.

יום אחד לאחר הכרזת הקמת המדינה, הכריזו מצרים, סוריה, ירדן לבנון ועיראק מלחמה על המדינה שזה עתה הוקמה, מתוך כוונה להשליך את היהודים אל הים. תל-אביב הופצצה ביום הראשון של המלחמה שקיבלה את השם "מלחמת העצמאות.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "שנים ועשרים יום שהם שלושה שבועות ויום אחד לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "חסד שבנצח".