ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני ה. אייר ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:17
עלות השחר (עלות השחר):
04:56
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:45
זריחה (הנץ החמה):
09:09
סוף זמן קריאת שמע:
10:18
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:41
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:08
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:30
שקיעת החמה (שקיעה):
19:58
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
69:26 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
עשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 21
היסטוריה יהודית

המנדט הבריטי לשלטון בארץ הקודש פקע ביום שישי, ה-14 במאי. שישה חודשים קודם לכן אישר האו"ם הקמת מדינה יהודית על (חלק מ)אדמות המולדת התנכי"ת של עם ישראל מדורי דורות. באותו אחר הצהריים, הוכרזה הקמת מדינת ישראל בתל-אביב.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה נספור "אחד ועשרים יום שהם שלושה שבועות לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "מלכות שבתפארת