ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 11. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:19
עלות השחר (עלות השחר):
04:58
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:46
זריחה (הנץ החמה):
09:09
סוף זמן קריאת שמע:
10:19
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:40
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:07
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:29
שקיעת החמה (שקיעה):
20:09
צאת השבת:
00:37
חצות הלילה (הלילה):
69:12 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שמונה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 19
היסטוריה יהודית

לאחר גירוש פורטוגל בשנת 1496, נותרו יהודים רבים בפורטוגל שכלפי חוץ הפכו לנוצרים אך המשיכו לשמור את מצוות היהדות בסתר. רבים מהם היגרו למדינות אחרות שם שבו לשמור על מצוות היהדות בגלוי וללא חשש.

בג' באייר בשנת 1556, האפיפיור פאולוס הרביעי פסק להוציא להורג בשריפה 25 יהודים מאנוסים אלו, בעיר הנמל אנקונה.

כתגובה לכך, דונה גרציה, אישה עשירה ובעלת-השפעה שהייתה אנוסה בעצמה והיגרה לאימפריה העותומנית, הטילה חרם על עיר הנמל אנקונה וקראה ליהודים שלא לסחור עמה, ובמקום זאת ליצור קשרי מסחר עם ערי נמל אחרות.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק השני. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "תשעה עשר יום שהם שני שבועות וחמישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "הוא שבתפארת".