ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 10. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:20
עלות השחר (עלות השחר):
04:59
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:47
זריחה (הנץ החמה):
09:10
סוף זמן קריאת שמע:
10:19
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:40
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:06
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:06
הדלקת נרות:
19:28
שקיעת החמה (שקיעה):
19:55
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
69:04 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שבעה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 18
היסטוריה יהודית

האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד-ליובאוויטש, הידוע בכינוי "המהר"ש" בשל ראשי התיבות של שמו, שמואל, נולד בעיירה ליובאוויטש בב' באייר. אביו, האדמו"ר הצמח צדק, התייחס לעובדה שביום הולדתו, החל בספירת העומר, עוסקים בבירור הספירה הקבלית "תפארת שבתפארת". (עוד בנושא ראה במדור "הלכות ומנהגים" - ספירת העומר).

למרות שהיה הצעיר מבין בניו של האדמו"ר הצמח צדק, מילא רבי שמואל את מקומו בהנהגת חסידות חב"ד בעיירה ליובאוויטש. (אחיו הנהיגו קהילות בעיירות ברחבי אוקראינה וביילרוס). בשנות הנהגתו נסע רבי שמואל לעיתים תכופות לחוץ לארץ כדי להיפגש עם אנשי ממשלה ולשכנעם שיפעילו לחץ על המימשל הצארי למנוע פוגרומים ביהודי רוסיה.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שמונה עשר יום שהם שני שבועות וארבעה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "נצח שבתפארת".