ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 1. מאי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:31
עלות השחר (עלות השחר):
05:07
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:55
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:22
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:01
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:22
שקיעת החמה (שקיעה):
19:48
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
67:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שמונה ימים לעומר
הלילה סופרים: 9
הלכות ומנהגים

לזכר המוות הטראגי של תלמידיו של רבי עקיבא, שאירע בין פסח לשבועות, אנו נוהגים מנהגי אבילות שונים בתקופת ספירת העומר (זמני המנהגים שונים מעדה לעדה). כך, לא שומעים מוזיקה או מסתפרים. לפרטים נוספים אודות מנהג עדתך צור קשר עם הרב המקומי.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "תשעה ימים, שהם שבוע אחד ושני ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "גבורה שבגבורה".