ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 1. מאי 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:32
עלות השחר (עלות השחר):
05:08
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:55
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:22
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:01
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:21
שקיעת החמה (שקיעה):
19:48
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
67:46 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
חמישה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 26
היסטוריה יהודית

עלי הכוהן הגדול נפטר כששמע שארון הקודש נשבה על-ידי פלישתים וכי שני בניו נהרגו בקרב. עלי היה השופט ה-13 שהנהיג את עם ישראל במשך ארבעה עשורים, בין פטירת יהושע והמלכת המלך שאול.

הרב יצחק אלפסי, המפורסם בראשי התיבות של שמו הרי"ף, היה אחד מכותבי הפוסקים הראשונים. בשנת 1088 הוא אולץ לברוח מעירו פס שבמרוקו לספרד, שם הוא הפך לרב. הוא נפטר בי' באייר.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "שישה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וחמישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "הוד שבנצח".