ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 1. מאי 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:31
עלות השחר (עלות השחר):
05:08
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:55
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:22
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:01
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:21
שקיעת החמה (שקיעה):
20:00
צאת השבת:
00:37
חצות הלילה (הלילה):
67:50 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ארבעה ושלושים יום לעומר
הלילה סופרים: 35
היסטוריה יהודית

הגאון המפורסם רבי מאיר מרוטנבורג (המהר"ם) נפטר ביום זה בכלא. לאחר שכלאו אותו באשמת שווא, תבעו השלטונות סכום עצום כדי לשחרר אותו, אך גם לאחר שגוייס הסכום רבי מאיר סירב לצאת מן הכלא בטענה כי הדבר יהווה תקדים לחטיפות אחרות לצרכי מיקוח. הוא נפטר בכלאו, וגופתו הובאה לקבורה רק שנים לאחר-מכן.

יוסף גובלס, מראשי השלטון הנאצי, שימש כקנצלר גרמניה ליום אחד לאחר התאבדותו של היטלר. הוא התאבד בעצמו יום לאחר-מכן.

הלכות ומנהגים

כהכנה לחג השבועות, בשבתות בין פסח לשבועות אנו לומדים "פרקי אבות" - בכל שבת פרק אחד. השבת אנו לומדים את הפרק הרביעי. ישנם הנוהגים - וכן הוא מנהג חב"ד - להמשיך בלימוד פרקי אבות בשבתות הקיץ עד לשבת לפני ראש השנה.

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה סופרים "חמישה ושלושים יום שהם חמישה שבועות לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "מלכות שבהוד