ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 9. אפריל 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:00
עלות השחר (עלות השחר):
05:35
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:19
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:33
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:29
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:49
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:06
שקיעת החמה (שקיעה):
19:43
צאת השבת:
00:42
חצות הלילה (הלילה):
64:27 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שבת הגדול
היסטוריה יהודית

ביום השבת לפני יציאת מצרים – באותה שנה היה זה בי' בניסן – בכורות מצרים, שהחזיקו בעמדות חשובות בשלטון המצרי, ניהלו קרב עקוב מדם עם צבא פרעה כדי לאפשר לבני-ישראל לצאת ממצרים, ובכך למנוע את "מכת הבכורות". נס גדול זה מצויין בכל שנה בשבת לפני חג הפסח, המכונה בשם "שבת הגדול". (יצויין, כי נדיר מאוד למצוא בלוח השנה היהודי תאריך המצויין לפי היום בשבוע, ולא לפי היום בחודש).

ביום זה הסתיים המשתה המלכותי הגדול שערך אחשוורוש בשושן הבירה במשך 180 יום. אחשוורוש ערך את המשתה לאחר שהאמין שנבואת ירמיהו, שחזתה את גאולת עם ישראל לאחר שבעים שנות גלות, לא התגשמה. במהלך המשתה אחשוורוש השתמש בכלים רבים שנבזזו בידי הבבלים שעה שכבשו את בית המקדש.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט מנשה, גמליאל בן פדהצור.

טקסט של ה"נשיא" היומי

במהלך שבת הגדול נהוג לקרוא את קטעי ההגדה הקשורים לגאולת מצרים, מהקטע "עבדים היינו לפרעה במצרים" עד "לכפר לנו על כל עוונותינו". כמו-כן, נהוג כי הרב המקומי נושא דברים בפני הקהילה ומלמד אותם את הלכות הפסח.