קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי כ״ו. ניסן ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:02
עלות השחר (עלות השחר):
05:36
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:20
זריחה (הנץ החמה):
09:29
סוף זמן קריאת שמע:
10:34
סוף זמן תפילת שחרית:
12:42
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:29
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:49
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:05
שקיעת החמה (שקיעה):
19:31
לילה (צאת הכוכבים):
00:42
חצות הלילה (הלילה):
64:20 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
אחד עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 12
היסטוריה יהודית

יהושע בן נון, שהנהיג את עם ישראל לאחר פטירת משה והכניס אותם לארץ הקודש, נפטר ביום זה בגיל 110. הוא נקבר בתמנת סרח אשר בהר אפרים.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שנים עשר יום שהם שבוע אחד וחמישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "הוד שבגבורה".