ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון כ״ב. ניסן ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:41
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:25
זריחה (הנץ החמה):
09:32
סוף זמן קריאת שמע:
10:36
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:27
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:47
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:03
שקיעת החמה (שקיעה):
19:28
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
63:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שבעה ימים לעומר
הלילה סופרים: 8
היסטוריה יהודית

ביום השמיני לאחר לידתו, נימול יצחק אבינו. הוא היה הראשון שנימול בגיל שמונה ימים.

זמן קצר לאחר שנכנסו לארץ, פנו היהודים לכבוש את העיר יריחו. בכ"ב בניסן הם החלו להקיף את חומות העיר לקול השופר על-פי הוראותיו של יהושע בן-נון, ממלא מקום משה. הם שבו ועשו זאת בשבוע לאחר-מכן עד שחומות יריחו נפלו באופן ניסי בכח בניסן.

הלכות ומנהגים

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "חסד שבגבורה".