ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 4. אפריל 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:41
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:26
זריחה (הנץ החמה):
09:33
סוף זמן קריאת שמע:
10:36
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:27
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:47
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:02
שקיעת החמה (שקיעה):
19:28
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
63:39 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר הליך המפורט בספר במדבר, החלו הלויים בעבודת המשכן. ההליך כלל הזאת אפר הפרה האדומה, שהוכן יום קודם לכן.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט זבולון, אליאב בן חילון

טקסט של ה"נשיא" היומי