ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי י״ז. ניסן ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:38
עלות השחר (עלות השחר):
05:14
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:01
זריחה (הנץ החמה):
09:17
סוף זמן קריאת שמע:
10:24
סוף זמן תפילת שחרית:
12:38
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:34
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:58
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:17
שקיעת החמה (שקיעה):
19:44
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
67:01 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
חול המועד של פסח
שני ימים לעומר
הלילה סופרים: 3
היסטוריה יהודית

רבי ישראל נח היה בנו של האדמו"ר השלישי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל (ה"צמח צדק") ושימש כראש ישיבה בעיירה ליובאוויטש בחיי אביו. לאחר שנפטר אביו, הוא עבר לעיר ניעז'ין שם שימש כאדמו"ר. הוא נפטר ביום זה, ונקבר ליד סביו, האדמו"ר האמצעי.

במשתה היין השני שערכה אסתר, היא ביקשה מהמלך להציל את עמה. המלך, שלא ידע את מוצא אסתר עד לרגע זה, התפלא ושאל מיהו זה המבקש להרוג את עצמה, ואסתר אמרה כי "איש צר ואוייב המן הרע הזה". כאשר חרבונא, אחד מפקידי המלך, ציין כי המן הכין עץ גבוה חמישים אמה כדי לתלות עליו את מרדכי, ציווה המלך לתלות את המן על העץ.

הלכות ומנהגים

הימים שבין החג הראשון של פסח ושביעי של פסח, מכונים בשם "חול המועד". בעוד החג עצמו אסור במלאכה, הרי שבחול המועד מותר לעשות מלאכה כזו שללא עשיייתה ייגרם הפסד מרובה.

כמו-כן, במהלך ימי חול המועד אומרים "יעלה ויבוא" בתפילות ובברכת המזון, מוסיפים את אמירת ה"הלל", קוראים בתורה קריאה מיוחדת המתאימה לימי החג, ומוסיפים את תפילת ה"מוסף".

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שלשה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "תפארת שבחסד".