ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 24. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:39
עלות השחר (עלות השחר):
05:15
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:02
זריחה (הנץ החמה):
09:18
סוף זמן קריאת שמע:
10:25
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:34
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:57
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:17
שקיעת החמה (שקיעה):
19:43
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
66:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
חול המועד של פסח
יום אחד לעומר
הלילה סופרים: 2
היסטוריה יהודית

"אנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד", וכעונש על מעשיהם הרעים נגזר כי עמק סדום (הערים: סדום ועמורה, אדמה וצבויים) ייחרבו. מכל תושבי הערים רק לוט, אשתו ושתי בנותיו ניצלו (אשת לוט הפכה לנציב מלח, לאחר שלא צייתה להוראת המלאכים שפקדו עליה שלא להביט אחורה ולראות בחורבן העיר)

ארבעים שנה אכלו בני-ישראל את ה'מן', לחם אלוקי שירד מן השמיים. בט"ז בניסן, 6 ימים לאחר שנכנסו לארץ ישראל, נגמר ה'מן' שהיה בכליהם. לאחר שהקריבו את קורבן העומר, השתמשו בני-ישראל בתבואת הארץ כדי להכין מצות, בפעם הראשונה מאז יציאת מצרים.

לאחר שהכריזה על צום בן שלושה ימים (ראה מדור "היום בהיסטוריה היהודית" של יג בניסן), ניגשה אסתר והתייצבה בפני המלך אחשוורוש. למרות שהיה צפוי לה עונש מוות לו המלך לא חפץ בביקורה, הושיט לה אחשוורוש את שרביט הזהב ושאל אותה למבוקשה. היא הזמינה את אחשוורוש ואת המן למשתה יין שייערך בערב.

הלכות ומנהגים

הימים שבין החג הראשון של פסח ושביעי של פסח, מכונים בשם "חול המועד". בעוד החג עצמו אסור במלאכה, הרי שבחול המועד מותר לעשות מלאכה כזו שללא עשיייתה ייגרם הפסד מרובה.

כמו-כן, במהלך ימי חול המועד אומרים "יעלה ויבוא" בתפילות ובברכת המזון, מוסיפים את אמירת ה"הלל", קוראים בתורה קריאה מיוחדת המתאימה לימי החג, ומוסיפים את תפילת ה"מוסף".

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שני ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "גבורה שבחסד".