ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 22. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:42
עלות השחר (עלות השחר):
05:18
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:04
זריחה (הנץ החמה):
09:19
סוף זמן קריאת שמע:
10:26
סוף זמן תפילת שחרית:
10:26
סוף זמן אכילת חמץ:
11:32
סוף זמן ביעור ומכירת חמץ:
12:39
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:56
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:53
הדלקת נרות:
19:15
שקיעת החמה (שקיעה):
19:41
לילה (צאת הכוכבים):
00:38
חצות הלילה (הלילה):
66:34 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ערב פסח - הלילה ליל הסדר הראשון
היסטוריה יהודית

רבי משה בן מימון, המכונה "הרמב"ם" בשל ראשי התיבות של שמו, נולד ביום זה בקורדובה שבספרד.

הלכות ומנהגים

על-פי ההלכה, אסור לאכול חמץ כבר בערב פסח שעתיים לפני חצות היום, ויש לבער את החמץ עד שעה אחת לפני חצות היום. יצויין כי חצות היום הוא מושג המשתנה לפי התנאים הגיאוגרפיים ולא בהכרח השעה 12 בצוהריים.

לחץ כאן לסוף זמן אכילת חמץ בעירך.

את החמץ יש א) למכור לגוי, ב) לשרוף, במהלך ביעור החמץ שורפים את החמץ שנמצא בבדיקה שנערכה אתמול ג) לבטל, אנו מבטלים את החמץ שלא מצאנו ושלא ידוע לנו עליו, ומכריזים כי הוא "כעפר הארץ".

המועד האחרון למכירת, שריפת וביעור חמץ הוא "שעה זמנית" לפני חצות היום.לחץ כאן למועד המדוייק בעירך.

מרגע זה ואילך, אסור לנו ליהנות או להחזיק ברשותנו חמץ וכדומה בכל צורה שהיא, עד תום חג הפסח.

ראה כאן שלבים מספר 5 ו-6 לפרטים נוספים.

כאשר בית המקדש עמד על תילו, היו מקריבים ביום י"ד בניסן אחר הצוהריים את קורבן הפסח. לזכר קורבן זה נאמר אחרי תפילת המנחה את "סדר קורבן פסח", נניח את הזרוע על קערת הסדר (אך לא נאכל אותו), ונאכל את ה"אפיקומן" - מצה הנאכלת בתום הסעודה לזכר קורבן פסח.

חג הפסח, הנחגג במשך שבעה ימים (שמונה ימים בחו"ל), המכונה גם "חג המצות" ו"חג חירותינו" מתחיל הלילה עם צאת הכוכבים.

בערב אנו עורכים את הסדר, סעודה חגיגית הכוללת כמה ממצוות הפסח: סיפור יציאת מצרים כפי שהיא מתוארת ב"הגדה של פסח"; אכילת המצה, המרור הטבול בחרוסת והאפיקומן; שתיית ארבע כוסות של יין; ואכילת מאכלים שונים המזכירה לנו את ימי העבדות ויציאת מצרים.

קישורים שימושיים
מדור מיוחד לחג הפסח הכולל סיפורים, מאמרים וקישורים שימושיים לחג הפסח
הגדה של פסח מהודרת להורדה והדפסה.