ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 21. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:43
עלות השחר (עלות השחר):
05:19
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:05
זריחה (הנץ החמה):
09:20
סוף זמן קריאת שמע:
10:26
סוף זמן תפילת שחרית:
12:39
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:56
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:15
שקיעת החמה (שקיעה):
19:41
לילה (צאת הכוכבים):
19:41
בדיקת חמץ (בדיקת חמץ):
00:39
חצות הלילה (הלילה):
66:25 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לפי דיעה אחת במדרש, אלוקים התגלה לאברם בי"ג ניסן בשנת ב'מח לבריאת העולם, שינה את שמו לאברהם וציווה עליו למול את עצמו ואת כל בני ביתו, ואת כל הילדים שיוולדו לו מאז והלאה בגיל שמונה ימים כדי שברית זו תהיה בבשרם "לברית עולם". אברהם היה בן 99, ובנו ישמעאל בן 13 (יצחק, שנולד לאחר-מכן, היה היהודי הראשון שנימול בגיל שמונה ימים).

בשנת שנים עשרה למלכות המלך אחשוורוש, נתן המלך אחשוורוש את טבעתו להמן ואישר את גזירתו "להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחודש שנים עשר, הוא חודש אדר". בי"ג בניסן נשלחו העתקים של הגזירה לרחבי 127 מדינות המלך אחשוורוש. מרדכי ביקש מאסתר לגשת למלך ולהתחנן לפניו לבטל את הגזירה, והיא ביקשה ממנו להכריז על שלושה ימי צום (י"ד, ט"ו ט"ז בניסן - הכוללים את ימי חג הפסח) במהלכם היהודים יצומו ויתענו ויתפללו להצלחתה.

בי"ג בניסן נפטר רבי יוסף קארו, מחבר הספר ההלכתי שהפך ליסוד בפסיקת ההלכה היהודית עד היום הזה, "השולחן ערוך".

רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד, שכונה "הצמח צדק" על שם חיבורו ההלכתי בשם זה, נפטר בי"ג בניסן בליובאוויטש.

הלכות ומנהגים

כהכנה לקראת חג הפסח, במהלכו "בל יראה ובל ימצא" חמץ ברשות היהודי, אנו עורכים הערב אחר צאת הכוכבים בדיקת חמץ כדי למצוא ולסלק כל פירור חמץ שנותר ברשותנו.

לחץ כאן להוראות מדוייקות כיצד לבצע את בדיקת החמץ.

לאחר שקראנו במשך 12 יום על קורבנות הנשיאים, אנו מסיימים את קריאת הנשיאים עם דברי האלוקים לאהרון להדליק את הנרות במנורת הזהב.

טקסט של ה"נשיא" היומי