ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 18. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:47
עלות השחר (עלות השחר):
05:23
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:08
זריחה (הנץ החמה):
09:22
סוף זמן קריאת שמע:
10:28
סוף זמן תפילת שחרית:
12:40
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:54
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:12
שקיעת החמה (שקיעה):
19:38
לילה (צאת הכוכבים):
00:39
חצות הלילה (הלילה):
65:57 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

מרים אחות משה מתה בגיל 126 ביום יו"ד בניסן, 39 שנים לאחר יציאת מצרים, ושנה אחת בלבד לפני שהיהודים נכנסים לארץ ישראל. בשל עובדה זו, מציינים את הנס שאירע ב"שבת הגדול" בשבת שלפני חג הפסח, ולא ביום יו"ד בניסן.

שלושה ימים לאחר ששלח יהושע מרגלים לרגל את העיר יריחו, בני ישראל מוכנים לחצות את הירדן ולהכנס לארץ המובטחת לאבותיהם כנחלת עולם. היהודים ניגשים אל נהר הירדן, הכהנים אוחזים את ארון הקודש בידיהם, ונהר הירדן נקרע לקראתם – בדיוק כפי שנקרע ים סוף לאבותיהם, ארבעים שנה קודם לכן.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט דן, אחיעזר בן עמישדי.

טקסט של ה"נשיא" היומי