ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 14. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:53
עלות השחר (עלות השחר):
05:28
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:13
זריחה (הנץ החמה):
09:25
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:30
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:10
שקיעת החמה (שקיעה):
19:35
לילה (צאת הכוכבים):
00:40
חצות הלילה (הלילה):
65:20 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

העיר עפולה בצפון ישראל נוסדה ביום זה בשנת 1925. היא קיבלה את השם עפולה על-שם מגדל 'עופל', המתואר בפגישת הנביא אלישע ונעמן שר צבא ארם. בשל קירבתה לג'נין היא היוותה מטרה להתקפות טירוריסטיות בשנים האחרונות.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט גד, אליסף בן דעואל.

טקסט של ה"נשיא" היומי