ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 12. אפריל 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:56
עלות השחר (עלות השחר):
05:30
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:15
זריחה (הנץ החמה):
09:26
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:30
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:51
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:46
הדלקת נרות:
19:08
שקיעת החמה (שקיעה):
19:34
לילה (צאת הכוכבים):
00:41
חצות הלילה (הלילה):
65:01 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט ראובן, אליצור בן שדיאור.

טקסט של ה"נשיא" היומי